EAS- ja RT-koulutus

Ensimmäistä ajokorttia suorittavan koulutus (EAS)

  • pakollinen kaikille ensimmäistä ajokorttia suorittaville
  • koulutus sisältää 4 tuntia teoriaopetusta liikenteen perusteista
  • opetuslupaopetuksessa EAS-koulutus tulee olla suoritettuna ennen ajo-opetuksen aloittamista

 

Riskientunnistamiskoulutus (RT)

  • pakollinen kaikille henkilöauton ajokorttia suorittaville
  • koulutus sisältää 4 tuntia teoriaopetusta ja 4 tuntia ajo-opetusta
    (1 h maantieajoa, 1 h taajama-ajoa, 1 h liukkaan radan opetusta ja
    1 h pimeänajoa simulaattorilla)

 

Ennen 1.7.2018 B-ajokortin saaneet:

  • RT-koulutus on suoritettava kahden vuoden sisällä ajokortin saamisesta, jos vanhan lain mukaista syventävän vaiheen koulutusta ei ole suoritettu
  • jos pimeänajo on suoritettu jo perusvaiheessa, ei sitä tarvitse RT-koulutuksessa suorittaa uudestaan